Signature Sound

 
Sound, klank, geluid, wat is het?

Analytisch gesteld gaat het om het klinkend resultaat, dus wat je hoort. Maar als je goed nadenkt over wat er voor muziek allemaal nodig is om tot klinken te komen, dan begrijp je meteen waarom er zoveel verschillen kunnen zijn, zelfs tussen verschillende bespelers van letterlijk hetzelfde instrument.

Soundkwaliteit

De kwaliteit van iemands 'sound', van een instrument of een heel orkest, is lastiger om te beoordelen. Het is voor mijzelf wel het ultieme criterium geworden om een muzikaal resultaat extra te kunnen waarderen.

Wist je bijv. dat:

  • Er musici zijn die je (net als anderen aan hun stem) binnen 10 seconden kunt herkennen aan hun sound?
  • Vrijwel elk uitvoerend musicus zijn hele leven op zoek blijft naar zijn of haar ultieme geluid?
  • Er is gecomponeerd voor deelname van met name genoemde musici aan uitvoeringen vanwege hun direct herkenbare bijdrage aan het totaalgeluid van het orkest?
  • De computer niets aankan met een 'eigen sound'?
 
Klank kan altijd beter

De sound kan dus altijd beter en dat is voor iedereen die muziek maakt het ultieme streven:

  • of je een instrument bouwt
  • of zelf bespeelt
  • of je het gebruikt in een groep
  • of je componeert voor een groep musici

altijd speelt daarbij de vraag: hoe klinkt het en hoe kan het beter?

Vanwege dit grote belang van een herkenbare 'klank' in klinkende muziek heb ik me daar ook extra in verdiept en ken inmiddels veel voorbeelden waar de sound een extra muzikale waarde oplevert.

Lees hier meer over hoe klank ontstaat (met voorbeelden)
 
Signature sounds
Als een musicus of componist zijn eigen direct herkenbare geluid nastreeft is dat te loven, maar de toelichting op volgende pagina's maakt ook wel duidelijk dat het bijna een levenswerk is om in al die wisselende omstandigheden tot dat ultieme resultaat te komen. Hierna een beknopt overzicht van musici die daarin volgens mij goed zijn geslaagd; het zijn voor mij inmiddels allemaal tijdloze voorbeelden:
 
Vocalisten:
 
Instrumentalisten:
 
Componisten / orkestleiders:
 
Instrumenten:
 
Engineers / opnameleiders / studio's:
Ik ontvang graag je aanvullingen of verbeteringen op dit basisoverzicht.
 
Waar zijn de 'jonge honden'?
Er zijn niet veel jonge musici met een signature sound. Ik denk dat dat komt door de manier van opleiden. Vroeger gingen alleen klassieke musici naar een conservatorium om zich volledig in te passen in het klassieke klankideaal. Anderen ontwikkelenden een 'eigen sound', die geen enkele klassieke musicius kon evenaren. Tegenwoordig is echter elke conservatoriumstudent, ongeacht de muziekrichting, heel bekwaam in theorie en techniek, maar zonder persoonlijk geluid. Dat wordt er als het ware uitgemasseerd. De meeste studenten die wel naar een eigen klank streven hebben het conservatorium vroegtijdig verlaten of zijn daar nooit student geweest.
Voorbeelden hiervan zijn in Nederland Colin Benders (alias Kyteman) en Oene van Geel. Hopelijk bereiken zij op deze 'eigenzinnige' manier wel hun signature sound.
 
Reactie

Je vragen, tips en aanbevelingen over muziek kun je tweeten maar ook per email aan mij doorgeven door hier te klikken op email naar Ton Vermeulen » en de email te verzenden.